top of page

כוסות רוח

בהיבט המערבי השימוש בכוסות רוח נועד על מנת לשחרר קיפאון בשרירים, להקל במצבים של דלקת לנקז ולהניע נוזלים

שימוש בכוסות רוח נועד גם כדי להרים ולמתוח רקמות רכות פאשיה, שרירים רקמות חיבור ועוד, להפריד בין הרקמות, לסייע במערכות הניקוז של הגוף ולייצר השפעה גם על העצמות.

באמצעות כוסות הרוח אנו רוצים למשוך דם מן העורקים אל הנימים, לאחר מכן הדם חוזר דרך הוורידים

השיטה אינה מגרה את העור או הגוף ואינה כואבת והרעיון הוא בגדול "לשאוב" את הדלקת החוצה.

בהיבט הסיני עקרונות שיטת הריפוי בכוסות רוח דומים לאלו של הדיקור

הגברת זרימת הדם והצ'י למקום הפגוע.

חידוש הזרמת הדם באמצעות הכוסות מחדש ומחייה את אנרגיית המקום, נותן לדם ולכוחות הריפוי שבו לעבוד ולעודד החלמה במקום הפגוע.

41ערן_סעדיאן,_צילום_תדמית_פזית_אסולין.jpg
6ערן_סעדיאן,_צילום_תדמית_פזית_אסולין.jpg
-139ערן_סעדיאן,_צילום_תדמית_פזית_אסולין.jpg
35ערן_סעדיאן,_צילום_תדמית_פזית_אסולין.jpg
bottom of page